[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Tantrická láska [ Literatura ]

Tantrická láska 1
Rádi bychom vám oznámili úžasnou novinku,že kniha
TANTRICKÁ LÁSKA- cesta k sexuální a spirituální extázi","
autorů Sarity a Geha, zakladatelů School of Awakening, tedy Školy probuzení, kteří pobývali 20 let v Indii u Osha.
,
přeložila Helena Unmani a vyšla v Pragmě 30.6.2006 !!!!
Je u nás ke koupi za 188,-Kč a v rámci tantrických kurzů se slevou nebo
ve výcviku ji získáte jako základní učebnici !!!!ale můžete ji koupit např.
U DŽOUDYHO (I.P.Pavlova, Praha 2), v Celetné a všude po ČR ale i v Bratislavě


Helena Unmani a Karel Sedláček podporují tuto práci jako organizátoři, asistenti, překladatelé a žáci School of Awakening.


Ukázka z knihy Tantrická láska

Předmluva (str.9)

Ocitáme se na hranicích Tibetu a Indie. Čas je zaznamenán mlhavě jako období tantrické renesance, kdy žízeň po osvícené civilizaci je uhašena porozuměním zákonům vesmíru, "Jak nahoře, tak dole", a lidé neusilují o podrobení jiných zemí a světů, ale snaží se poznat kosmické principy zaznamenané v jejich vlastních tělech.

Mladý chlapec je určen jako společník a služebník putujícímu mudrci. Vyrůstá s mistrem a učí se tajemstvím vesmíru, která jsou uvnitř lidského těla a duše.
30 let žije jako toulavý žebrák. A pak, po svatbě s mladou dívkou, kterou rozpozná jako svou manželku, je skrze vizi poslán na jistý kopec, ze kterého je vidět široké a úrodné údolí Indických Himalájí. Zde zakládá svůj chrám, nejprve z bláta a slámy a později, když se jeho věhlas rozšíří, z kamene. Během 20 let založí nejen chrám, ale i rozkvétající školu, v níž byli laici i adepti vyučováni složitým uměním lásky a skrze lásku, spirituálnímu osvobození.

Je to doba moudrosti, zrozená z následování toho, co je přirozené, jako bráně k posvátnému. Lidé žijí v těle i v duchu. Vzduch je naplněn klidnou a přesto extatickou kvalitou. Každý si je vědom toho, že jeho rodným právem je radost a naplněnost zrozená z lásky. Je to doba a místo naplněné přirozenou nevinností, posvátností a smíchem.

Jednoho dne se bez varování objevují nájezdníci. Přijíždějí ze země barbarů, kteří věří, že uctívání těla je rouháním. Jejich jediným cílem je ničit a obracet všechny na svou víru. Drancují, pálí, znásilňují a zabíjejí. Dvanáctiletý mistrův syn je svědkem toho, jak je jeho matka brutálně znásilněna a zabita, potom utíká do blízkých kopců, kde v je v jeskyni s posvátným písmem chrámu schovaný jeho otec.

Jeho otec, mistr, jej zasvětí do obřadů Tantrické moudrosti a použije při tom určitou formu hypnózy. Vryje do jeho duše úplné tantrické učení chrámové školy, a poté postupně spálí posvátné texty, jeden po druhém.
Když je proces předání dokončen, otec řekne: "Teď čekám na svou smrt, na fyzické rovině je moje práce ukončena. Jdi do světa a připrav se na svůj osud." Chlapec udělá, co mu bylo řečeno. Venku je chycen, vykastrován a poslán do jiné země a stává se eunuchem v harému. Žije a umírá v harému, aniž by se kdy dozvěděl , co měl jeho otec na mysli.

O stovky let později sedím v meditaci, když náhle přede mnou stojí muž světla a dává mi pokyn, abych psala diktát. Celý pokoj pulsuje světlem. Beru pero a papír a sedm dní intenzivně píšu diktát. To, co je mi odhaleno, je kompletní tantrické učení předané otcem synovi na téma Tantrická stezka pro laiky a adepty.

Teď jako žena si vzpomínám na to, že jsem byla synem, vzpomínám si na všechno. A teď vím, co měl na mysli, musela jsem si zasloužit svůj osud, musela jsem projít svou osobní zkušeností, abych porozuměla tantrickému učení. Byla jsem připravována tím, že jsem se stala žačkou Osha, osvíceného tantrického mistra naší doby, a vstřebávala umění hluboké meditace a posvátné lásky. Hlubším a hlubším ponořením do tantrické zkušenosti se svým milovaným partnerem Gehem, také adeptem tantry, jsem začala rezonovat ve stejné frekvenci jako v těch dávných nevinných dnech a stala se připravenou přijmout svůj osud.

Mým osudem je poskytnout živý most mezi minulostí a současností, díky němuž osvícení skrze Tantru může přinést renesanci našeho světa.

Ma Ananda Sarita , Provence, Francie


-------------------------------------
Historie tanry

Současná renesance tantry je spojena s množstvím zmatků a nejasností, o čem tantra je a jak by se měla praktikovat. Porozumění historii této starodávné a delikátní vědy může vnést do těchto zmatků více světla. První písemný záznam o tantře je znám skrze učení Šivy, osvíceného mistra, který žil v Indii před 5 000 lety. Vyvinul 112 metod meditací, díky nimž můžete vstoupit do oblasti nadvědomí. Některé z nich zahrnují sexuální akt jako cestu ke spirituálnímu osvobození. Jinými slovy, jeho cesta nevylučuje ani lásku ani sex, ale pojímá je jako spirituální praktiky. Šiva je v Indii dodnes uctíván a je symbolizován Lingamem, fyzickou formou mužských genitálií, v překladu "sloupem světla". Šivův Lingam odpočívá v Jóni, fyzické formě ženských genitálií, v překladu znamenající "posvátné místo". Velmi jednoduše řečeno, celá spirituální cesta tantry je o harmonickém spojení mužského a ženského principu v nás. Touto stezkou můžete putovat sami nebo v partnerství s osobou opačného pohlaví.

Ve starověké Indii byly školy tanry zasvěceny vzdělávání mladých lidí, kteří se učili veškerá umění smyslnosti a stejně tak předměty důležité pro vztah s jejich milovanými. Byla zde také posvátnější oblast učení pro ty, kteří cítili volání vydat se na tantrickou cestu jako stezku ke spirutuálnímu osvícení. Toto učení bylo vždy předáváno přímo osvíceným mistrem, který mohl adepty tantry vést nebo je zasvětit určitými metodami podle toho, co byli schopni v daném čase pojmout.

V průběhu staletí se objevilo mnoho tantrických mistrů, z nichž každý měl svůj jedinečný způsob výkladu. Tantra se nikdy nestala náboženstvím a nemůže být předávána jako strukturovaný systém víry. Ovšem i tantra má několik různých proudů a každý z nich plyne určitým směrem. Dva hlavní proudy jsou tantrická učení, která používají meditaci na smrt a ta, která užívají meditaci zaměřenou na sex. Mimo tyto dva hlavní proudy se objevily i různé jiné, které se vyvinuly podle charakteru země, ve které byly praktikovány.


Různé proudy tanry

V Indii Šivův proud říká: "Ano" lásce a sexu. Uctívá ženský princip, je zaměřen na odevzdání a na to, nechat Vás zažít Božské ve vlastním těle v tomto světě. Vnímá tělo jako mikrokosmos celku: když otevřete dveře smyslů s meditativní pozorností, můžete zažívat celý vesmír.
Asketičtější jogínský přístup, rovněž z Indie, říká: "Ano" sexu ale "ne" lásce. Od adeptů je očekáváno, že se vyvarují veškerého citového propojení se svým milencem. Toto je spíše mužsky orientovaná cesta, která používáí sex jako základní motor, aby pomohl vzlétnout raketě vědomí. Mistři tohoto směru mají tendenci k obavám, že hledající by se mohli ztratit v emočním zmatku a ztratí disciplínu transendence. Jde o technický přístup, který užívá velmi specifický rytmus dechu a pozice sexuálního aktu. Směřuje k transcendenci těla a mysli a rozvinutí psychického potenciálu.
V Tibetu získala tantra díky sňatku budhismu s původním starověkým šamanistickým náboženstvím Bonn velmi rozdílné pozadí. Je více zaměřena na smrt a její adepti meditují na hřbitovních náhrobcích a nebo si představují svého partnera jako kostru. Tímto typem meditace můžete překročit sex a tím také zrození. Je zaměřena na opuštění kola života a smrti a transcendenci fyzické dimenze.
V Číně Taoisté přivedli tantru do oblasti zdraví a dlouhověkosti. Doktoři předepisovali pacientům sexuální pozice, aby stimulovali pohyb čchi neboli energie a zajistili tak harmonické setkání principů jin a jang v našem těle. Láska je zde dovolena, ale podstatná je kontrola ejakulace. Cílem je jednak podpora tělesných orgánů, ale také vyšší stavy vědomí.


Volba přístupu

Každý přístup má svoji hodnotu: jeden se hodí pro určitý typ člověka, jiný zase pro jiného. Ale když jsou všechny přístupy smíchány dohromady v jakousi "tantrickou kaši", vzniká zmatek. Mnoho lidí se snaží přesně zjistit, co je tantra a končí s tím, že jedí tu nepopsatelnou kaší poskládanou z malých kousků všeho druhu. Jedním ze způsobů, jak si zvolit tu správnou stezku nebo učitele, je uvědomit si, jak se s tímto učitelem nebo stezkou cítí vaše srdce. Pokud cítíte blaženost, je to ten správný směr. Pokud se vaše srdce cítí potlačeno, pak tato stezka správná není.
Tantra je obvykle předávána v tajnosti, protože nezasvěcení mají tendenci k nepochopení a překrucování. V průběhu staletí zde byly doby tantrické renesance a také období, kdy tantra musela být učena tajně. Tantrická renesance přichází vždy v době, kdy se společnost stává materiálně bohatou a sexuálně svobodnou. Lidé začínají hledat něco víc. Nářek "Ano, mám materiální i sexuální dostatek, ale pořád nejsem šťastný" vede k rozkvětu tantry v každé společnosti. Právě teď žijeme na úsvitu další tantrické renesance.


Význam slova tantra

Slovo tantra má v sanskrtu několik významů. Znamená: "Způsob, cesta", ale také "Metoda" a v širším smyslu "Metoda, jak jít za", může znamenat "Transformaci" a v rozšířeném významu "Transformaci jedu v nektar".

Je důležité pochopit, že tantra nemá žádnou víru ani filosofii, jednoduše nabízí metody meditace. Je na každém jednotlivci, aby s těmito metodami experimentoval a objevil svou vlastní pravdu. Každá metoda je zaměřená přesně na určitý aspekt těla, duše nebo ducha a směruje vás na cestu, kterou máte jít vy osobně. Tato cesta může pro jednoho člověka znamenat něco jiného než pro druhého. Lidé často vidí požehnání vyzařující z osvícené bytostí a myslí si: "Když přesně budu kopírovat to, co dělá, budu také osvícený". Tímto způsobem vznikly všechny velké světonázory, náboženství a kosmologie a zotročovaly lidství: Byli stvořeny lidmi, kteří měli strach kráčet sami svou cestou, viděli vnější činnost a snažili se ji kopírovat.
Takto si tantra vybudovala reputaci bizardních sexuálních praktik a podivných zasvěcení, něčeho tmavého a mysteriozního. Z velkých děl tantrického umění můžeme vidět, že tantrický přístup obsahuje něco úžasného, ale jak to můžeme objevit? Je to skryté pod závoji staletí a učeneckou interpretací těchto závojů a v neposlední řadě také klamnými nemravnými výklady. Pravdou je, že tantra je přístupná nyní stejně tak jako v minulosti těm, kteří mají odvahu po této cestě jít. To znamená praktikovat metody vytvořené osvícenými mistry. Tyto metody jsou neuvěřitelně jednoduché, používají pět smyslů (dotek/cítění, zrak, sluch, chuť nebo čich), pro vstup do vlastního subjektivního zkoumání a následně setkání tváří v tvář s nejhlubším jádrem Vaší bytosti a kosmu. Můžete zjistit, že některé z vašich smyslových dveří se otvírají lehčeji než druhé. Začněte s těmito dveřmi a postupně rozšiřujte své zkoumání, abyste otevřeli všechny skryté aspekty každého z Vašich smyslů. Toto otevře cestu k nadvědomí. Některé náboženské směry mylně věří, že je možno dosáhnout nadvědomí umrtvením vnějších smyslů, ale umrtvení citlivosti na jakékoli úrovni vždy vede k umrtvení celé Vaší bytosti. Čím citlivější a vnímavější jste, tím budete živější, bdělejší a inteligentnější.


Mapa čaker

Každý přístup potřebuje mapu určitého druhu, aby pomohl hledajícím najít jejich cestu. Jedna z map běžná na Východě, která se stala populární na celém světě, je mapa sedmi čaker. Jsou to energetická centra v těle, která zrcadlí činnost energetických těl a jsou spojena s jednotlivými orgány ve fyzickém těle. Čakry představují dynamický proud kosmické energie uvnitř lidského těla. Devět energetických těl, která tvoří vrstvy naší aury, komunikují s čakrami i s duší. Studium této mapy Vám může pomoci jako inspirace ve Vašem vlastním výzkumu. Možná jste zažili hledání místa na mapě s tím, že po příjezdu jste našli něco neočekávaného. S čakrami je to tak, že mapa čaker se může měnit podle zkušeností každého jednotlivce, takže je dobré vstupovat do jejich zkoumání bez předem daného očekávání, co by se mělo stát. Někteří lidé mohli navštívit tuto krajinu před Vámi, ale protože je to subjektivní krajina, nikdo nemůže podat zprávu, která by byla pravdivá pro každého. Majíc toto na zřeteli, nabízíme Vám mapu, kterou považujeme za užitečnou, a to mapu sedmi čaker a devíti energetických těl. Sedm čaker by mohlo znázorňovat různé aspekty Stromu života uvnitř našeho těla, z nichž každý je důležitý pro život celého stromu: nemůžete mít květy a plody bez kořenů, kmene a větví. Nebo také čakry mohou reprezentovat různé barvy spektra. Absence barvy je temnota, ale když se všechny najednou setkají, objeví se čisté bílé světlo. Z tohoto pohledu má každá čakra ve spektru života stejnou hodnotu.

Tato kniha je sestavená do etap tak, že každá kapitola reprezentuje jednu frekvenci, jednu čakru a jedno energetické tělo. Stejně tak jako každá čakra je stejně důležitá pro celý Strom života, tak i každá etapa je nezbytná pro úplné rozvinutí Vašeho potenciálu. Každá kapitola - uvažujme o nich jako o různých stádiích spirituálního znovuzrození - nabízí vysvětlení a praktické lekce spojené s jednotlivou čakrou a energetickým tělem. Když do Vašeho procesu vstoupíte naprosto totálně, vytvoříte správné klima pro to Božské, aby vstoupilo do Vašeho těla a naplnilo celý Váš život požehnáním.------------------------------------------
PRVNÍ část DRUHÉ kapitoly


KAPITOLA 2

SEBELÁSKA

Není kam jít jen dovnitř

"Jestliže jste neprozkoumali vaše tělo,
nebudete schopni prozkoumat duši.
Metodologie výzkumu je stejná, ale začněte s tělem, protože tělo je viditelná část vaší duše.Začněte s tím, co je viditelné, a potom se pomalu přesuňte k neviditelnému.
Začněte s tím, co je známé a přesuňte se k neznámému.Začněte z kraje a potom jděte hlouběji k centru."
OSHO: Přijď, přijď a ještě jednou přijď
Slova z orákula:


"Jsem bohyně.Jsem úctou k životu.

Dávám hojnost a výživu.
Pokud žiješ ve strachu, stanu se smrtí.Vrátím tě zpátky do půdy,aby
ses stal kompostem pro novou generaci .

Držím ve své vztyčené ruce klíč k věčnosti.
Žádám tě jen, abys měl dost odvahy pohlédnout do mé tváře,
a být zničen mým světlem, mou láskou.

Cokoli může být vzato smrtí, to vezmu,
zanechám jen tebe samotného s tvou vlastní podstatou,
která je zároveň nezrozená a neumírající.

Sedmkrát přijdu a budu klepat na dveře tvého srdce.
Raduj se v mé přítomnosti a staneš se králem králů,
ne národů, ale toho, co je nezničitelné,
hradu, který setrvává za časem a myslí.

V tomto hradě chci naslouchat zvukům oslav,
z radosti je můj šat, smích je mé tělo požehnání.
Zůstanu a vytvořím domov, kde smích vzdoruje smrti,
kde láska se vzpírá důvodu a kde vědomí sedí na trůně.

Jsem Bohyňe. Připrav se na můj příchod."

Od pocitů bytí

V této kapitole vám představíme svět pocitů, které jsou odrazovým můstkem do bytí. V tradici zenu se mluví o třech stupních mysli. První je "racionální mysl", druhý je "originální mysl", který je svou kvalitou více spojen s pocity než s myšlenkami. Tento druhý stupeň je více instinktivní a méně racionální. Třetí dimenze se nazývá "bez mysli" nebo Satori, spirituální probuzení.

Tyto tři kroky vedou od racionálního myšlení k pocitům a od pocitů k bytí. Až na jeden malý detail vypadá tato cesta velmi jednoduše. Mnoho let se učíme, jak se přesunout od bytí a pocitů, k tomu, jít hlouběji do racionálního myšlení. Z tohoto důvodu cesta zpět vytváří odpor, protože lidé, pokud udělají krok zpět mají strach o svou těžce vydobytou "civilizaci". Rozdíl, který vše odlišuje je ten, že jestliže se vědomě vrátíte v meditaci, můžete obnovit vaši původní kapacitu nadání, kterou jste ztratili někde po cestě. Toto nadání se uskuteční, když bytí, pocity a mozek pracují společně jako harmonický celek. Vaše základní bytí se může vyjádřit samo skrz cítění a intelekt, namísto toho, aby mozek potlačoval pocity a bytí.

Mostem, který spojuje bytí a intelekt, je svět pocitů. Tento most můžete přejít tak, že použijete vědomí vašeho těla. Dotek je nejjednodušší způsob jak můžete přijít do kontaktu s vědomím těla. Vědomý dotyk vás přivádí do přítomnosti, protože tělo žije a dýchá v tuto chvíli. Vaše srdce bije teď, vaše krev protéká teď, váš dech probíhá teď a to všechno bez intelektuálního vkládáni informací. Životní energie v těle se nespojuje s minulostí či budoucností. Z těchto důvodů je tělo největším přítelem a průvodcem. Stává se z něho guru.

Péče o tělo

Mozek a tělo jsou vnitřně propojeným mechanismem, který úspěšně zpracovává široké množství informací pro naše optimální zdraví. O tento zázrak by se mělo pečovat s respektem a úctou. Je to svatyně duše, přestože doposud se mnoho lidí stará o svá auta s větším respektem.

Znovuobjevení pocitů skrz dotek je způsob, jak se můžeme naučit poslouchat naše tělo a stát se citliví k jeho potřebám. Když jsou tělesné funkce v rovnováze, vyzařují energii. Pokud naše energie není znečištěna mentálním potlačením, je jednoduše potěšením. Podmíněnost společnosti aktivuje potlačení, takže se odsekáváte od vaší energie. Když jste odříznuti od vlastního potěšení, jste slabí a otevřeni manipulacím. Toto se zdá, jako skutečný důvod za sexuálním potlačením. Sexuální energie je základní motor vaší životní síly a bez ní ztrácíte smysl pro radost, směr a důvod. Pokud se vám toto přihodí, jste lehčeji ovlivnitelní ať už od kněží, politiků nebo nadnárodních společností a to směrem vyhovujícím jejich ambicím, ale ne vašim.
Mysl a tělo jsou jedním tancem energie. Mentální potlačení jakéhokoli druhu vytváří ve vašem těle napětí. Mnoho lidí dýchá na minimum, a proto jejich dýchání nemůže dojít až do sexuálního centra, a masírovat ho svou životodárnou silou. Tímto způsobem se sexuální energie nemůže probudit a vytváří zmatek. Nejlepší způsob, jak se znovu spojit se svou sexuální silou a vitalitou, je dýchání přímo do oblastí v těle, které jsou potlačením umrtvené.


Druhá čakra

Druhá čakra:
Jméno: sakrální čakra
Barva: oranžová
Vůně: myrta
Zvuk: "Oh"
Symbol: voda
Poselství: Pusťte kontrolu.
Dýchejte do každé buňky svého těla.
Dovolte si emocionálně se uvolnit.
Dotýkejte se, hlaďte a objímejte.
Milujte sami sebe, důvěřujte si.
Smějte se a plakejte svobodně jako dítě.
Buďte zranitelní, měkcí a přirození.

Druhá čakra je umístěna ve spodní části břicha, těsně pod pupkem. Barva, která se spojuje s druhou čakrou je oranžová, barva radosti. Vůně je jako myrta. Tón oh je semínkem zvuku tónu aum. Semínko zvuku nese vzkaz: "Jsi posvátný a toto je cesta k objevení." Pokud tato čakra a energetické tělo jsou v přirozené harmonii, přichází k vám bublající radost a smích bez jakéhokoli důvodu. Životní energie je potěšením. Stejně jako dítě, které má radost z každého aspektu přírody, tak i meditující, který je otevřený druhé čakře, oba vyzařují nevinnou radost a důvěru. Jsou naladění na svět pocitů, vnímají svůj život přímo z místa intuice. Nevědomým aspekt je buď neustálé zahrnování emocemi, unikajícím hněvem, slzami a obecně hysterií jako roztržená vodní pumpa anebo obráceně odděleností, chladem a frigiditou, bez schopnosti smát se, plakat nebo cítit. Umístěním druhého energetického těla je druhá vrstva aury kolem našeho fyzického těla. Druhé tělo nám dává první přístup do nefyzické dimenze. Je to jako dveře, jeden směr vede do života a ten druhý do smrti. Člověk, který je schopný svobodně se pohybovat v průběhu meditace skrze tyto dveře, se stává klidným, centrovaným a moudrým.


Bohyně

Jedna z nejdůležitějších oblastí těla, kde se většinou nosí železný pás, představující potlačení, je bránice. Nicméně zřídkakdy dovolíme našemu dechu, aby došel pod bránici. Toto můžeme částečně vysvětlit moderním sedavým způsobem života, ale také je to propojeno se strachem. Druhá čakra je umístěna pod bránicí a je domovem všech emocí, protože my máme strach z pocitů. Druhá čakra je také trůnem bohyně.

Bohyně je nebezpečná, protože její mystérium zůstává neproniknutelné racionální myslí. Vládne emocím, vnímavosti, smyslnosti a intuici. Také otevírá dveře životu a smrti. Má dobročinnou tvář matky a hrozivou tvář démonky, která ničí všechny myslí dosažené logické závěry. Je všemi ženami. Její otázka, když opouštíš tento svět, je: "Naplnil jsi v životě to, proč jsi byl zrozen?" Když jsem vstoupíte, její jedinou instrukcí je, abyste milovali sami sebe. Tato instrukce sedí jako požár v břiše, naléhající na nás, abychom žili a milovali totálně, což se často dostává do konfliktu s naší podmíněností. Bránit se je tedy příhodná hradba, která nás chrání od této svůdné bohyně. Avšak nenáhodně celým problémem v tomto aranžmá, bývá žena samotná, která se stává beznadějně nešťastná a mimo centrum, protože druhá čakra je právě zdrojem ženské síly.

Ženy nevědí, že jejich bříška obsahují celou jejich kapacitu extáze a moudrosti, a proto se snaží, aby byla plochá tak, jak je mají muži. Toto je odděluje od jejich zdroje potěšení a umrtvuje jejich nadání. Ženský měsíční cyklus v sobě nese moudrost vrozenou přírodě a žena se stává opatrovníkem těchto tajemství. Potřebuje pouze otevřít energii své druhé čakry, aby získala přístup k této moudrosti. Menstruace obsahuje tajemství smrti a fenomén měsíčního cyklu, který je tajemstvím života. Každý měsíc žena v rychlé posloupnosti žije všechny fáze života, a když je těhotná, její embryo se v ní znovu propojí s celým cyklem evoluce.

Druhá čakra je také velmi důležité centrum pro muže. Je to místo, kde může zemřít jeho ego a být objevena jeho pravdivá mužská síla. Toto se muži děje, když se učí se odevzdat aspektu bohyně. Jeho místo síly je první čakra. Ta je aktivovaná skrz meditaci a on zjišťuje, že se pohybuje zpátky dolů porodním kanálem s tím, že vstoupí do kosmické dělohy, kde umírá jeho ochranné ego, a je znovuzrozen ve své posvátné podstatě.

Cesta k moudrosti a extázi je v tom, nechat vše plynout a klíčem k plynutí je břicho. Když pustíte svou kontrolu, emoční vzorce, kterými vše držíte se rozpustí. Můžete zažít vlny otevřenosti včetně zlosti, slz a smíchu. Když vstoupíte do této dimenze, dostanete se za podmiňující mysl a její posuzování. Jestliže přijde bouřka, dobrá. Jestliže je oceán klidný, dobrá. Puštění vás nakonec dovede k nevinnosti dítěte a k nadání mudrce.Tantrický klíč

V meditace jsou struktury, která vám s elegancí pomáhájí projít rozpadem a zaměřeně vstoupit do středu cyklónu. Zde tantra vlastní mistrovský klíč, neboť se nebojí žádného aspektu lidského bytí a všechny stavy vědomí mohou být použity ke spirituálnímu probuzení.

Tak jako se otevírá moudrost druhé čakry skrze dotek a dech,stejně tak vám pomůže ,když se naučíte důvěřovat vašemu vnitřnímu smyslu pro nasměrování. Z našeho bříška také pramení znalost, jak se posunout dopředu na naší životní cestě. Tělo nám usilovně každých 7 let připomíná, jaký je náš směr a my přímo z bříška cítíme, jak se skrze tato cyklická znovuzrození pohnout vpřed. Každý sedmiletý cyklus sebou přináší různé fyzické změny, které jsou také spojené se sexuálním vývojem a stejně tak i s příležitostí ke spirituální transformaci.

Žít každý cyklus naplno

Sarita:"Moje matka se vdávala velmi mladá a brzy po svatbě měla děti. O 30 let později, poté co vychovala 7 dětí a vedla velmi těžký, nuzný život, byla naprosto vyčerpaná a přivodila si rakovinu prsu. Podstoupila operaci, při které jí bylo odebráno jedno prso a prošla hlubokou vnitřní krizí. Začalo jí být jasné, že pokud nadále zůstane se svým manželem, zemře.
Opustila ho a vstoupila do procesu hluboké proměny. Obarvila si vlasy, naučila se řídit a získala práci. Ve věku 53 let začala mít divoké aféry s krásnými muži o polovinu mladšími než ona sama. Vyzařovala vitalitu a šarm dospívajícího děvčete. Tato fáze trvala několik let a potom potkala svého druhého manžela. Protože moje matka neprošla svou promiskuitní fází života, fází dospívání (str. 32- 35), musela to dohnat. Až poté, co prožila to, co jí chybělo, mohla snadněji přejít k intimitě a meditaci. Teď je moje matka vibrující, mystická a zdravá
84 letá žena a já jsem hluboce vděčná za to, co jsem se jejím příkladem naučila.
Mnozí z nás zažívají traumata, která způsobují, že zůstaneme zablokovaní v jedné s fází svého vývoje. Když jste vnitřně požádáni, můžete pomoci své energii, aby znovu protékala a to tím, že si prožijete neprožité části v plnosti a s pozorností. Obvykle je k tomu potřeba jenom krátká doba, abyste se znovu napojili na váš přirozený proud. Můžete to udělat formou meditace a to denně jednu hodinu po dobu sedmi dnů nebo i více. Můžete si vytvořit svůj vlastní způsob, jak to chcete prožít. Přineste do všeho, co možná nejvíce pozornosti a opět vstoupí do vašeho života zázračná důvěra a přirozený smysl pro správný směr.
Bříško se nás vždy snaží vést k zářícímu zdroji naší bytosti, ale my se často tomuto přirozenému proudu bráníme, protože nedůvěřujeme naší intuici. Mnoho lidí zůstává pouze na povrchu své bytosti, protože když následujete proud, tak se na první úrovni můžete setkát s psychologickou bolestí. Je důležité tuto bolest obejmout a jít dál, hlouběji. Ve vašem nejhlubším středu, na vás v tichosti čeká vaše přirozenost Budhy. Pokud seberete odvahu a na vaší vnitřní cestě se uvolníte a projdete všemi cykly vašich emocí, dojdete nakonec středu, kde je všechno tiché. Na cestě potkáte každý aspekt žití a umírání. Celé tajemství tkví v tom, že si i nadále vše dovolíte, budete to pozorovat a s důvěrou pokračovat v posouvání se hlouběji dovnitř.


Sedmileté vzorce

Každých 7 let zakoušíme dramatickou, fyzickou a psychologickou transformaci. Je to jako když si had svléká svou kůži. Příroda nás žádá uvolnit se ze starého a vskočit do nového. Smrt a znovuobnovení se děje od té nejmenší buňky až do hloubky naší duše. Tato období transformace jsou ideální pro spirituální znovuzrození. Když dlouhou dobu visíte na tom starém, přivede vás to k depresi a nemoci. Když řeknete ano novému, přinese vám to svěží příval zdraví, kreativity a spirituálního probuzení. Může to znít jako utopický sen, ale není to tak. Stane se to snadněji člověku, který si dovolí žít podle přírodních zákonů života obsažených v těchto základních fázích. Pokud je člověk traumatizován nebo má zakázáno žít ve své přirozené energii v jedné z těchto fází a tím si brání v pohybu vpřed na své životní stezce, bude pro něj obtížné, ale ne nemožné, znovu se navrátit do svého přirozeného proudu. Jestliže jste zablokováni v jedné ze sedmiletých fází, následující meditace vám mohou skutečně pomoci v pohybu vpřed. Také vám pomůžou se všemi ostatními tématy, které jsme diskutovali v této kapitole.1. fáze (0 - 7 let)

Prvních 7 let je fáze masturbace, ve které je dítě orientováno samo na sebe a jeho základním zájmem je "Kdo jsem v tomto těle?" Zbytek světa je víceméně služebníkem dítěte, které je centrem svého vlastního vesmíru.

2. fáze (7 - 14 let)

Druhých 7 let přináší změnu a to v "homosexuální fázi". Dítě je základně zaměřené na jiné děti stejného pohlaví. On nebo ona se stávají zvědavými, jak je to s tělem a duší přátel a chtějí dosáhnout porozumění sami sobě skrze zrcadlení stejného tělesného typu Mohou se vyvinout nevinné milostné aféry se stejným pohlavím. Je to bezpečný způsob praktikování doteků, vztahů a intimity.

3. fáze (14 - 21 let)

V tomto období dochází k dramatickým transformacím, od puberty a dospívání až k mladé dospělosti. Dítě je vyzýváno ,aby proniklo ven až k opačnému pohlaví a objevovalo smyslové probuzení.
Jetliže to zůstane nepodmíněné, bude to divoká fáze smyslového odhalení. Během této fáze dítě zjišťuje, který typ partnera mu přináší největší radost a učí se rozšiřovat si svoje hranice a kapacitu až k totálnímu orgasmu.

4. fáze (21 - 28 let)

Od 21 do 28 let je další skok, tentokrát do intimity.Tím , jak si mladí dospělí berou zodpovědnost, učí se umění intimity a vztahů k druhým vždy na hlubší úrovni . Milenec se stává zrcadlem duše.

5. fáze (28 - 35 let)

Od 28 do 35 let je další kvantový skok. Cokoliv bylo pevně ustanoveno, je smyto a objevuje se období hlubokého duchovního hledání.
Je to čas hledání vaší základní přirozenosti, což může mít formu nové kariéry, nového vztahu nebo prohloubení duchovního zkoumání. Pokud se to děje skrze vztahy, tantra nabývá na důležitosti. Je to čas k objevení toho, jak přivést sex do nadvědomí.

6. fáze (35 - 42 let)

35 až 42 let přináší schopnost začít sdílet, co jste se naučili. Jestliže se pár společně pohyboval na cestě intimity a ve zkoumání tantry, bude to čas sdílení jejich kreativity. Toto se může stát jakoukoli formou. Je to exploze toho, co se naučili skrze duchovní hledání a intimitu. Pracuje se s pevným základem vnitřní moudrosti.

7. fáze (42 - 49 let)

42 až 49 let přináší další velkou změnu. Sexuální, hormonální funkce začne být méně aktivní a člověk s objevováním se prvních šedivých vlasů automaticky touží po hlubší meditaci. Každý jedinec se pohybuje do expanze, která se stává láskou samotnou. Tato láska není zaměřená na druhého a začíná vyzařovat jako slunce beze směru. V tantrickém smyslu je to tak, že pokud se pár na své stezce pohyboval společně, začnou se ztrácet jeden v druhém. Mají společnou auru lásky

8. fáze (49 - 56 let)

49 až 56 let přináší také další kvantový skok. Je to příležitost ztratit vlastní já a vrátit se ke zdroji. V této fázi vlastní já zmizí do světla. Je to chvíle, kdy strom života dosahuje svého největšího rozkvětu. Takový člověk se stává mudrcem. Je to stav, ve kterém kvete současně nadání a nevinnost.
Tantrická láska

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Nataraj.cz

Typ záznamu: Literatura
AKTUALIZACE: Jarka - bob =:o)) (Občanské sdružení Nataraj) org. 2, 15.09.2006 v 16:02 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm